RISKID

Collaborative Risk Management software

Over dit project

RISKID is een Enterprise Collaborative Risk Management (ECRM) oplossing die organisaties en haar projecten optimaal ondersteunt bij het identificeren, beoordelen en beheren van de risico’s. Zonder inzicht in risico’s kan men niet tot een juiste besluitvorming komen.

Veel van de software die voor risicomanagement beschikbaar is, is gebruiksonvriendelijk en complex, en wordt daardoor weinig gebruikt. Er is geen interactie met de gebruikers en de software wordt als arbeidsintensief ervaren. Daardoor missen ze hun doel en zijn ze niet effectief. Dit kan grote gevolgen hebben voor organisaties. RISKID signaleerde deze behoefte vanuit de markt en ontwikkelde eigen risicomanagement software.

Ondernemers

Calvin Lee
Edwin Beumer
Mike Zhu
Andrew Go

Sector

IT

Categorie

Huidige participatie

Categorie
Huidige participatie